Hypertermi

Länge har man vetat att cancerceller är känsligare för
värme än friska celler. Sedan ett tiotal år har man kommit
fram till en metod för att tillföra denna värme
på ett tillfredsställande sätt, d.v.s. rikta värmen mot
det område som skall behandlas. Värmebehandlingen bygger
på en mycket enkel princip. Lyckas man få upp temperaturen
över 42 C och hålla den där förstör man ämnesomsättningen i
cancercellen som då kollapsar. I och med att cancerceller
vanligen inte har en lika avancerad blodcirkulation
som sköter temperaturregleringen är de mer känsliga för
värmeökningar än vanliga friska celler.
På Grönemeyer-Institut i Tyskland använder
vi en speciell typ av pulserande
mikrovågor som förutom att öka temperaturen i tumören
stimulerar immunförsvaret.
Behandlingen i sig går vi inte närmare in på,
då detta får stå för de läkare som kan sin sak
långt mer än oss.
En länk finns till förfogande för er som vill ta reda på mera.

Länk till Grönemeyer-Institut i Tyskland.