Moas fond för Cancersjuka barn stöder i första hand
barn med tumörsjukdomar.
För att minska risken med att folk söker bidrag utan
någon anledning, och därmed minskar chanserna för dem
som verkligen behöver, bör en kurator på sjukhuset
i fråga sköta kontakten mellan oss och patienten.
Vår högsta önskan i livet är dock,
att inget barn någonsin skulle behöva vår hjälp.

Ansökan avser bidrag för tumörsjukdom inom Hudiksvalls sjukhusområde
För sökande under 18 år.

Styrelsen för Moas fond.